תאריך: 12/11/2017

נוכח תקלה במערכת הרישוי הזמין זמנית לא ניתן להזין את החלטות הועדה. ניתן להגיע לוועדה (לעורכי הבקשות/ מתכננים בלבד – בעלי הכרטיס החכם) עם כל החומר מיד עם קבלת ההחלטה על מנת לקדם הבקשות. את ההחלטות ניתן לראות באתר הועדה כרגיל.חדשות ועדכונים