ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תיאור

הועדה המרחבית " שרונים" מודיעה בזאת על 
פתיחת המעטפות למכרז פומבי 2/2020 "לסקר עבירות בניה "
בתאריך 9/12/2020 ביום ד' בשעה 15.00 במשרדי הועדה

תמונה

 

תאריך הזנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי