ספר טלפונים

  
  
  
  
דורון אוזןיו"ר הועדהdoronuzan@sharonim.org.il
אלנה קובטוןמהנדסת הועדה09-8636023elena@sharonim.org.il
מרכזיה09-8636000
בת שבע קוקמנהלת לשכת יו"ר09-8636028batsheva@sharonim.org.il
מירי כהןמזכירת מהנדסת הועדה09-8636019miri@sharonim.org.il
קמילה קפלןקבלת קהל09-8636006kamila@sharonim.org.il
נטלי בן חמוקבלת קהל09-8636007natali@sharonim.org.il
רחל דיאמנטמנהלת הוועדה09-8636015rachel@sharonim.org.il
עדנה לוהרמנהלת מחלקת תכנון09-8636008edna@sharonim.org.il
ליאת וייסמזכירת מחלקת תכנון09-8636012liat@sharonim.org.il
הניה עשהאלמידע תכנוני09-8636016henya@sharonim.org.il
ג'ני מיכאלוביץמידע תכנוני09-8636018jenny@sharonim.org.il
אתי ס.דהןמזכירת פיקוח לישובים: אליכין, תל מונד09-8636003eti@sharonim.org.il
יעל חזןמזכירת פיקוח לישובים: אבן יהודה, פרדסיה, קדימה-צורן09-8636017yael@sharonim.org.il
ולדימיר סקבודסקימפקח בניה09-8636020vladimir@sharonim.org.il
ניסים חסוןמפקח בניה09-8636002nisim@sharonim.org.il
ירון מלכהמפקח בניה09-8636002yaron@sharonim.org.il
צופי זילברמןבודקת רישוי ליישובים: תל מונד, פרדסיה09-8636010tsofi@sharonim.org.il
סנאית פלטיןבודקת היתרים,מידענית ובודקת תוכניות09-8636011snait@sharonim.org.il
רותי בן עמיבודקת רישוי לישובים: אליכין, צורן09-8636005rutib@sharonim.org.il
יפעת גולדנברגבודקת רישוי לישוב קדימה 09-8636014yifat@sharonim.org.il
רויטל יפרחאישורים לטאבו09-8636009revital@sharonim.org.il
מאורי קפלוטוגזבר09-8636025maori@sharonim.org.il
דינה פורקושגביה09-8636027dina@sharonim.org.il
רבקה שירזימזכירת מחלקה משפטית 09-8636022riki@sharonim.org.il
אוקסנה פופובארכיב09-8636013oxana@sharonim.org.il
פקס שרונים09-8636029
מיכל ממןבודקת רישויMichalm@sharonim.org.il
אולגה אולנובסקי בודקת היתריםolga7olga@walla.co.il
אווה כהןבודקת היתריםeva@sharonim.org.il
ספר טלפונים