נהלים / טפסים

  
תצהיר פטור לפי 19 ג נוסח 10.1.18
הנחיות לבונה
הנחיות-אישור תחילת עבודות והספקת חשמל ומים
הנחיות לגידור זמני אתרי בניה
טופס ויתור על מכון בקרה
הנחיות לתכנית התארגנות-ארגון בטיחותי של אתר הבנייה 11-2016
מדיניות אכיפה
הנחיות לשחרור ערבות
נהלים / טפסים