מחלקת תכנון, מידע תכנוני ו-GIS

מחלקת התכנון בועדה המרחבית "שרונים" עוסקת בתחום האורבני של הישובים: כפר יונה, אבן-יהודה, קדימה-צורן, תל-מונד, פרדסיה ואליכין, תוך התאמה למרקם הקיים והמתפתח.

המחלקה מקדמת תוכניות אב, תוכניות מתאר, תוכניות מפורטות, תוכניות בינוי, תוכניות נושאיות ופרטניות, הן ביוזמה עצמית והן באמצעות יזמים ומתכננים חיצוניים עד לאישורן.

כמו כן, מלווה מחלקת תכנון את כל התכנון המרחבי בכלל היישובים, תוך שימת דגש על שילובם והתאמתם לסביבה.

המחלקה אף אחראית לקליטת מידע ממוחשב, גרפי ואלפא נומרי.

ניתן לקבל מידע תכנוני לגבי ייעוד הנכס והתוכניות החלות עליו בכתב (בתשלום) ובעל פה, ואף ניתן לצפות בתוכניות תקפות באתר ההנדסי של הועדה.

לקבלת מידע ולעיון במסמכי התוכניות ניתן לפנות למח' תכנון בימי קבלת קהל

ימים ב' ו- ה' משעה 08:30-12:00

וביום ד'  משעה 14:00-17:00

טלפונים: 09-8636012, 09-8636016, 09-8636018, 09-8636008.

מחלקת תכנון, מידע תכנוני ו-GIS