קדימה - צורן

kadima-zoran.gif 

  • יהושוע חנקין צעד לצריף והכריז: "צעדנו צעד אחד קדימה" - ומכאן שמו של היישוב.
  • בשנת 1933 נבחר הועד הראשון, בשנת 1946 הוחל בקליטת עולים - תחילה מניצולי השואה ועם קום המדינה עולים מאסיה ואפריקה.
  • קדימה הוקמה בשנת 1932. אדמות קדימה נרכשו ע"י גואל האדמות יהושע חנקין מערביי קלנסוואה - נכנס לצריף ועד הכפר והכריז "צעדינו צעד אחד קדימה" ומכאן שמו של היישוב.
  • בשנת 1958 הוכרזה קדימה כמועצה מקומית ושני חלקי הכפר הוותיק (המייסדים) והחדש (העולים החדשים) מוזגו לתחום מוניציפאלי אחד.
  • בשנות ה-60 המוקדמות קלטה קדימה עלייה מצפון אפריקה, ובשנות ה-90 השתתפה המועצה בקליטת גל העלייה הגדול מארצות חבר העמים וקלטה כ-400 משפחות וכן משפחות מעולי אתיופיה.
  • בד בבד קלטה קימה גם זוגות צעירים ואוכלוסייה מבוססת אשר חיפשו איכות חיים של כפר דבר שגרם למאזן הגירה חיובי.
  • הישוב צורן הוקם בשנת 1992 במסגרת "שבעת הכוכבים" של משרד השיכון, כישוב כפרי. בשנת 2003 אוחדה צורן עם הישוב קדימה.

קדימה - צורן